Het Vitaliteitshuis

Het Vitaliteitshuis

Het concept Vitaliteitshuis

SIGRA heeft alle initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid, oftewel werkvermogen, onder de kapstok Zorg Werkt Zeker gehangen. Zorg Werkt Zeker is het plein van werkvermogen. Het plein van werkvermogen is afgeleid van het Finse concept Huis van Werkvermogen. SIGRA ziet meer een Plein van Werkvermogen voor zich, waarop verschillende huisjes staan.

Een van die huisjes is het Vitaliteitshuis, met daarin allerlei informatie over vitaal en gezond werken. Een ander huisje is het Mobiliteitshuis, met vacatures en tips &  tricks over solliciteren. Dit is nu nog Zorg Werkt Zeker (www.zorgwerktzeker.nl). Op een later moment ontwikkelt Zorg Werkt Zeker zich tot het plein van werkvermogen en wordt het Mobiliteitshuis één van de huisjes op het plein. Ook wordt er een Huis van Zorg en Opleiden ontwikkeld, met trainingen en bijscholing beschikbaar. Zo zal het plein van werkvermogen zich gaan vullen met nog meer huisjes.

Voor wie bedoeld?

Het Vitaliteitshuis is vooral bedoeld voor medewerkers zorg en welzijn binnen het werkgebied van SIGRA: Groot-Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Met de informatie die op de website te vinden is kunnen zij allerlei informatie vinden over en gezonde levensstijl en hieraan werken. Want een gezonde leefstijl en vitaliteit draagt bij aan een beter en flexibeler werkvermogen.

Wat zijn BRAVO thema’s?

In het vitaliteitshuis werken we met de zogenaamde BRAVO thema’s. Dit is om aan te geven wat van belang is voor een gezonde levensstijl. BRAVO staat voor:

Bewegen – Roken – Alcohol – Voeding – Ontspanning

Het idee erachter is dat als je rekening houdt met deze vijf onderdelen, je er een gezonde leefstijl op na houdt, of krijgt.

Op de website van het Vitaliteitshuis vind je vergelijkbare benamingen terug. Bewegen, levensfasen, ontspanning, voeding en informatie.

Onder elk van deze rubrieken vind je daarnaast twee of meer onderdelen: `informatie`, `aan de slag` en `parels`.

Bij informatie tref je artikelen aan over het onderwerp, bij aan de slag vind je testen en filmpjes en bij het onderdeel `parels` vertellen gepassioneerde medewerkers uit de gezondheidszorg over hun projecten of initiatieven.

Verdere uitbouw van de website

De website wordt de komende maanden verder gevuld en uitgebouwd. Dat doen we samen met een aantal koplopers (zorg- en welzijnsorganisaties) en Zilveren Kruis, die allen betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze site.