Vitaal in je werk

Vitaal in je werk

Wat kun je doen om fit te zijn als je in de zorg werkt?

Fit voor de zorg – laat het geen zorg worden

Fit blijven als je in de zorg werkt. Hoe houd je dat vol nu én in de toekomst? Dat zijn 2 interessante vragen die, omdat we langer door gaan werken, van belang zijn.

Onderzoek van Erasmus Universiteit en Stichting IZZ in 2014 toont aan dat 54% van de medewerkers in de zorg professionele hulp zoekt bij fysieke problemen. Nek schouder klachten, rugklachten komen verreweg het meest voor. Fit blijven in de zorg zou wel eens een zorg kunnen worden.

Wat kun je doen om fit te zijn als je in de zorg werkt? En hoe houd je dat vol nu én in de toekomst?

Dat zijn 2 interessante vragen die, omdat we langer door gaan werken, van belang zijn.

Fit zijn heeft te maken met lichamelijk je werk aankunnen, mits dit binnen de grenzen van de praktijkrichtlijnen valt. Als dat niet zo is heeft fitter worden weinig zin. Pak dus eerst je werk aan: dat zijn de landelijke afspraken. Maar dan nog ligt hier een uitdaging want fysieke belasting (b.v. transfers vanuit bed of stoel, kracht zetten bij trekken en duwen, ongemakkelijke houdingen en dezelfde bewegingen herhalen) daagt je uit, vooral ook als je ouder wordt. Onderzoek van Saxion Hogeschool in 2014 onder 2175 medewerkers in de zorg  laat zien dat oudere werknemers (50 jaar en ouder) het werk minder goed aankunnen dan hun jongere collega’s. Bij zwaar fysiek werk zien we dat dit al bij 40 jaar optreedt. Daarnaast valt op dat overgewicht, vooral fors overgewicht (obesitas) een belemmering vormt voor fysiek werk. Kortom, zeker als je fysiek zwaar werk doet, ouder bent dan 40 jaar én/of overgewicht hebt, is het belangrijk om je lichamelijke fitheid aandacht te geven. Maar de bronaanpak staat voorop, kijk of je volgens de praktijklijnen werkt. Kijk hiervoor in de Arbocatalogus.

Vond je dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw feedback