De loop van ons werkleven

De loop van ons werkleven

In ons leven neemt werk een belangrijke plaats in. Tussen 18 en boven de 60 jaar maken we meerdere overgangen mee.

In ons leven neemt werk een belangrijke plaats in. Tussen 18 en boven de 60 jaar maken we meerdere overgangen mee. Uiteraard zijn er grote verschillen tussen mensen. Ook het langer doorwerken tot 67 jaar heeft invloed op hoe we deze fasen beleven en er mee omgaan.

De fasen die we kunnen onderscheiden zijn:  

 • Van school aan het werk (18 tot 25 jaar)
 • Combineren van familie en werk (25 -35 jaar)
 • Veranderingen binnen het werk en van baan (35-45 jaar)
 • Veranderingen in persoonlijke hulpbronnen  (ouder dan 45 jaar)
 • Veranderingen in familie en gemeenschap (boven de 50 jaar)
 • Verandering van ideeën over het werk en stoppen met werk (boven de 55 jaar)
 • Afstand nemen van het werk en pensionering (boven de 60 jaar)

Van school aan het werk (18 tot 25 jaar) - student

 • Werk wordt vaak gecombineerd met studie
 • Afstemmen van verwachtingen op wat het werk te bieden heeft
 • Ervaring kunnen opdoen binnen het werk
 • Verwerven van een plek binnen de organisatie

Verwachtingen van het werk:

 • Aandacht voor leren, coaching en ondersteuning
 • Ruimte om ervaringen op te doen
 • Werken in teams en acceptatie

Combineren van familie en werk (25 -35 jaar) – lerende werknemer

 • Starten van een gezin, vaak gecombineerd met opleiding en werk
 • Combineren van gezin, werk en sociaal leven (werk-privé balans vaak onder druk)

Verwachtingen van het werk:

 • Begeleiden van nieuwkomers
 • Zelfstandigheid (ook mogen falen)
 • Specialiseren
 • Autoriteit en verantwoordelijkheid

Veranderingen binnen het werk en van baan (35-45 jaar) – competente professional

 • Ontwikkelen van een carrière
 • Verdere groei door leren en aanvaarden van nieuwe functies
 • Deze jaren worden meestal als de top jaren in het werkleven ervaren

Verwachtingen van het werk:

 • Adviesrol
 • Ruimte voor ontplooiing en meer verantwoordelijkheid
 • Invloed op beslissingen hebben en leiding geven
 • Creativiteit in teamwork

Veranderingen in persoonlijke hulpbronnen (ouder dan 45 jaar) – ervaren instructeur

 • Gezondheid en energieniveau, fysieke belastbaarheid, vaardigheden verminderen rond de 50 jaar
 • Werkomstandigheden worden als meer belastend en vermoeiend ervaren

Verwachtingen van het werk:

 • Mentor, trainer
 • Waardering ervaren
 • Solidariteit en open sfeer

Veranderingen in familie en gemeenschap (boven de 50 jaar) – wijze werknemer

 • Mantelzorg voor familie en vrienden neemt toe
 • Chronische ziekten ontwikkelen zich in deze levensfase
 • De familie wordt kleiner (ouders overlijden en kinderen verlaten het huis)
 • Kleinkinderen worden geboren

Verwachtingen van het werk:

 • Kennis en ervaring delen
 • Als adviseur gezien worden
 • Respect en onderdeel van het team
 • Ruimte binnen het werk

Verandering van ideeën over het werk en stoppen met werk (boven de 55 jaar)

 • Gezondheid en het vermogen om te kunnen werken bepalen hoe over het werk wordt gedacht
 • Beleving van het werk, situatie van de partner zijn zeer bepalend hoe naar het werk wordt gekeken
 • Langer door moeten werken kan spanning veroorzaken

Afstand nemen van het werk en pensionering (boven de 60 jaar)

 • Langer doorwerken betekent op dit moment dat de gemiddelde pensioenleeftijd naar 64 is verhoogd
 • Stoppen met werk is een van de grootste veranderingen in een mensenleven
 • Welbevinden en het vermogen om te kunnen werken verdient aandacht
Vond je dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw feedback