Cordaan werkt aan de beste zorg in een gezonde werkomgeving

Cordaan werkt aan de beste zorg in een gezonde werkomgeving

Sinds 2012 werkt Cordaan aan duurzame inzetbaarheid.
De zorginstelling kijkt hierbij niet meer alleen naar het werkvermogen van de individuele medewerker maar ook naar de werkomgeving van de (zorg)medewerker.
Met behulp van het Excellente Werkomgeving concept.

Duurzame inzetbaarheid bij Cordaan

Werkvermogen en werkomgeving
Duurzame inzetbaarheid wordt bij Cordaan aangevlogen vanuit het model ‘Huis van Werkvermogen’ waarbij je kijkt naar het werkvermogen van de individuele medewerker. Steeds meer blijkt dat ook goed gekeken moet worden naar de werkomgeving van medewerkers, en in het bijzonder van zorgmedewerkers. Daarom is Cordaan gaan werken met het Excellente Werkomgeving concept van de V&VN, met ondersteuning van het Gezond Rendement Fonds van het Zilveren Kruis.

Programma Excellente Werkomgeving

Het programma Excellente Werkomgeving helpt een gezond organisatieklimaat creeëren waarin zorgmedewerkers in hun kracht staan en met plezier werken. Uit onderzoek blijkt dat dit concept bijdraagt aan minder burn-out, minder stress, meer bevlogenheid, minder onveilige situaties en betere ervaren gezondheid1-4. Dit draagt bij aan het kunnen en willen blijven werken in de zorg, oftewel duurzame inzetbaarheid. Uit onderzoek onder zorgmedewerkers blijkt dat acht kenmerken bijdragen aan een Excellente Werkomgeving5.

Stap 1: Onderzoek Excellente Werkomgeving
De eerste stap binnen het Excellente Werkomgeving programma is het onderzoek onder zorgmedewerkers, de zogenoemde nulmeting. Door middel van dit onderzoek wil Cordaan weten wat de huidige stand van zaken is: waar blinkt Cordaan in uit en waar liggen verbeterpunten?

Er wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse Essentials of Magnetism (D-EOMII). Dit is een enquête die de perceptie van verpleegkundigen en verzorgenden op de werkomgeving meet.

Naast de acht kenmerken, zogenoemde magneet krachten, meet de D-EOMII ook de algemene arbeidstevredenheid, de perceptie van de kwaliteit van de patiëntenzorg en de professionele arbeidstevredenheid.

Dit onderzoek is in het najaar 2017 gestart en wordt in het voorjaar 2018 afgerond. Tot nu toe heeft meer dan 50% van de zorgmedewerkers deelgenomen aan het onderzoek.

Stap 2: Team en organisatie plannen
Bij 35% deelname van het team ontvangen de teams een infographic van de resultaten op teamniveau in het voorjaar van 2018. Met deze resultaten gaan de teams samen met hun manager aan de slag en stellen zij een verbeterplan op aan de hand van de 8 magneetkrachten.

Ook op organisatieniveau worden de resultaten teruggekoppeld in het voorjaar van 2018. Aan de hand van deze uitkomsten zullen organisatie brede projecten worden opgepakt.

Al deze plannen worden de bouwtekeningen voor Cordaans excellente werkomgeving, waarmee ze in 2018 gaan werken aan de duurzame inzetbaarheid.

Referenties

  1. Tummers, G. E., Landeweerd, J. A., & van Merode, G. G. (2002). Work organization, work characteristics, and their psychological effects on nurses in the Netherlands. International Journal of Stress Management, 9(3), 183-206.
  2. Koy, V., Yunibhand, J., Angsuroch, Y., & Fisher, M. L. (2017). Relationship between nursing care quality, nurse staffing, nurse job satisfaction, nurse practice environment, and burnout: literature review. International Journal of Research in Medical Sciences, 3(8), 1825-1831.
  3. Vandenbroeck, S., Van Gerven, E., De Witte, H., Vanhaecht, K., & Godderis, L. (2017). Burnout in Belgian physicians and nurses. Occupational Medicine, 67(7), 546-554.
  4. Stordeur, S., & D'hoore, W. (2007). Organizational configuration of hospitals succeeding in attracting and retaining nurses. Journal of advanced nursing, 57(1), 45-58.
  5. Brouwer, B. J. M., Kaljouw, M. J., Kramer, M., Schmalenberg, C., & Achterberg, T. V. (2014). Measuring the nursing work environment: Translation and psychometric evaluation of the Essentials of Magnetism. International nursing review, 61(1), 99-108.
Vond je dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw feedback